Teška drljača 3 krila sa hidraulikom – radna širina 3,3 m2