Drljače

Drljače

Namenjene su za pripremanje zemljišta za setvu. Pripremu čini sitnjenje gornjeg zemljišnog sloja.

Drljača 4 krila bez rotora

Na slici je predstavljena  drljača četiri krila bez rotora. Radni zahvat: 4 metra. Proizvodimo varijante i od 3 i 5 krila. Krila drljače su izrađena od cevi 40x40x4,2mm. Ram drljače je izrađen od cevi 2,5″x5mm i cevi 6/4″x4mm.

Laka drljača radnog zahvata 4 metra sa rotorima
Drljača 5 krila sa rotorima

Na slici je predstavljena  drljača pet krila sa rotorima. Radni zahvat: 5 metara. Proizvodimo varijante i od 3 i 4 krila. Krila drljače su izrađena od cevi 40x40x4,2mm. Ram drljače je izrađen od cevi 2,5″x5mm i cevi 6/4″x4mm.