Podrivači

Podrivači

Podrivač je priključak za traktor koji se koristi kada postoji sabijen sloj zemljišta koja se intenzivno koriste. Ova obrada omogućuje prozračivanje, prosecanje, rastresanje i delimično mešanje zemljišta, kao i uklanjanje plužnog đona. Na ovaj način se postiže efikasnije kretanje vode i đubriva, a određeni ogledi su pokazali povećanje prinosa za 10-20%. Podrivanje predstavlja obradu zemljišta na većoj dubini od osnovne obrade i na istoj parceli ponavlja se svake treće ili četvrte godine.

Podrivači sa 3 radna tela sa jež valjcima
Podrivači sa 5 radnih tela sa jež valjcima
Podrivači sa 7 radnih tela sa jež valjcima
Podrivači sa tanjiračom