Teška drljača 3 krila bez preklapanja – radna širina 3,3 m2