Teške drljače

Teške drljače

Namenjene su za predsetvenu pripremu zemljišta. Glavne odlike ovih drljača su ravnanje i intezivno usitnjavanje zemljišta.

Teška drljača 3 krila bez preklapanja – radna širina 3,3 metara
Teška drljača 3 krila sa hidraulikom – radna širina 3,3 metara

TESKA DRLJACA RADNOG ZAHVATA 3,8 metara
Teška drljača 4 krila – radna širina 4,4 metara
Teška drljača radnog zahvata 5 metara
Teška drljača 6 krila – radna širina 6,6 metara
Teška drljača 7 krila – radna širina 7,7 metara
Teška drljača 8 krila – radna širina 8,8 metara
Teška drljača 9 krila – radna širina 9,9 metara