Poluteške drljače

Poluteške drljače

Polutaska drljača radnog zahvata 3,3 metra sa duplim rotorima
POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 3,8 metara sa duplim rotorima
POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 4,4 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača radnog zahvata – 5 krila (5,5 metara zahvata)

Poluteška drljača radnog zahvata 5,5 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača radnog zahvata 6,1 metara
Poluteška drljača – 6 krila (6,6 metara zahvata)
Poluteška drljača radnog zahvata 6,6 metara sa duplim rotorima
Poluteska drljača radnog zahvata 6,6 metra sa duplim rotorima i ojačanim ramom