Poluteške drljače

Poluteške drljače

POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 3,8 metara sa duplim rotorima
POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 4,4 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača radnog zahvata – 5 krila (5,5 metara zahvata)

Poluteška drljača radnog zahvata 5,5 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača – 6 krila (6,6 metara zahvata)
Poluteška drljača radnog zahvata 6,6 metara sa duplim rotorima