Poluteške drljače

Poluteške drljače

POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 3,7 metara sa duplim rotorima
POLUTEŠKA DRLJAČA RADNOG ZAHVATA 4,2 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača radnog zahvata – 5 krila (5,2 metara zahvata)

Poluteška drljača radnog zahvata 5,2 metara sa duplim rotorima
Poluteška drljača – 6 krila (6,3 metara zahvata)
Poluteška drljača radnog zahvata 6,3 metara sa duplim rotorima