Poluteska-drljaca-radnog-zahvata-4,2-m-sa-duplim-rotorima